Nasz węgiel

Asortyment

Węgiel sprzedawany przez LS POLAND charakteryzuje się wysoką wartością opałową przekraczającą 25 000kJ/kg, przy niskiej wilgoci ok. 10%, niskiej zawartości siarki 0,3% a także popiołu ok. 6%. Węgiel sortowany oferowany przez LS POLAND nie wykazuje tendencji do spiekania, liczba Rogi oscyluje
w granicy 0, co przy niskiej zawartości popiołu i wysokich temperaturach jego topliwości powoduje że po wypaleniu węgla w palenisku zostaje tylko znikoma ilość bardzo lekkiego popiołu. Dzięki temu znacznie skraca się czas i pracochłonność obsługi instalacji oraz wydłuża się jej żywotność np. w piecach retortowych. Kolejną zaletą naszego węgla jest zawartość części lotnych na poziomie ok. 40% . Praktycznie bezdymne spalanie naszego węgla wpisuje się doskonale w podejmowane powszechnie działania związane z ochroną środowiska a przede wszystkim ograniczenia smogu.

Ekogroszek EKO25

Charakterystyka

worek-eko25---

> 26 000 kJ/kg

Wartość opałowa

8-25 mm (5-31,5 mm)

Frakcja

0,3%

Zawartość siarki

6%

Popiół

Miał MI-MII

Charakterystyka

> 23 000 kJ/kg

Wartość opałowa

1-31,5 (50) mm

Frakcja

0,3%

Zawartość siarki

10-12%

Popiół

Miał MIII

Charakterystyka

> 25 000 kJ/kg

Wartość opałowa

1-8 mm

Frakcja

0,3%

Zawartość siarki

10-12%

Popiół

Groszek

Charakterystyka

> 25 000 kJ/kg

Wartość opałowa

25-40 mm

Frakcja

0,3%

Zawartość siarki

6-8%

Popiół

Orzech

Charakterystyka

> 25 000 kJ/kg

Wartość opałowa

50-80 mm

Frakcja

0,4%

Zawartość siarki

do 6%

Popiół

Kostka

Charakterystyka

> 25 000 kJ/kg

Wartość opałowa

80-200 mm

Frakcja

0,3%

Zawartość siarki

do 6%

Popiół