Park Technologiczny

Terminal Sławków

Głównym terminalem z którego realizujemy sprzedaż to terminal w Sławkowie, znajdujący się on na najdalej na zachód wysuniętym odcinku linii szerokotorowej (1520mm) tzw. LHS, dzięki czemu pociąg załadowany węglem na kopalni po pokonaniu 5500 km oraz 8 do 12 dniach podróży jest rozładowywany na terminalu w Sławkowie bez dodatkowych przeładunków pośrednich, dzięki tak zorganizowanej logistyce zwiększamy pewność jego dostaw, skracamy czas transportu i minimalizujemy proces degradacji węgla.

Dla naszych odbiorców na Terminalu w Sławkowie mamy do dyspozycji:

 • 2 bramy wjazdowe,
 • 4 wagi samochodowe, dwie wagi samochodowe kontrolne,
 • dynamiczna waga kolejowa,
 • dostęp do torów (1520mm) oraz (1435mm),
 • 4 monitorowane place składowe o łącznej powierzchni 120 000 m2,
 • możliwość składowania 150 000 ton węgla,
 • 9 ładowarek wyposażonych w wagi (Liebherr, Volvo),
 • 6 przesiewaczy (Powerscreen, Sandvick, Maximus),
 • kruszarka Maximus,
 • taśmociągi załadunkowe,
 • możliwość przeładunku w opcji: wagon – plac, wagon – wagon, wagon – samochód, plac – wagon, plac – samochód.

Moce przerobowe to ok. 15 000 tysięcy ton / dobę licząc od rozładunku wagonów, poprzez sortowanie, aż do wydania węgla naszym odbiorcom.

Położenie Terminalu w Sławkowie zapewnia nie tylko dogodną komunikację kolejową ale i samochodową, gdyż w kilkanaście minut możemy dotrzeć do takich dróg jak DK 94, DK 1, autostrada A4 czy autostrada A1.