Park Technologiczny

Terminal Zduńska Wola

Miejsce prowadzenia działalności firmy LS POLAND zostało wybrane ze względu na położenie w centrum kraju. Bliskość Łodzi, oraz kilku miast województwa sprawia, że Zduńska Wola jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenia działalności polegającej na handlu węglem, oraz wszelkich usługach związanych z węglem.

Dla naszych odbiorców na Terminalu w Zduńskiej Woli mamy do dyspozycji:

 • 2 bramy wjazdowe,
 • 1 waga samochodowa 60 Mg,
 • bocznica kolejowa
 • ponad 20 000m2 utwardzonego, monitorowanego placu składowego,
 • możliwość składowania 50 000 ton węgla,
 • dwie hale produkcyjne o łącznej powierzchni 689 m2,
 • 2 nowoczesne linie do workowania węgla i jego paletowania.
 • 4 ładowarki,
 • 2 przesiewacze,
 • 1 kruszarka walcowa,
 • taśmociągi załadunkowe,
 • możliwość przeładunku w opcji, wagon – plac, wagon – samochód, plac – wagon, plac – samochód.

 

Moce przerobowe to ok. 25 000 tysięcy ton / miesiąc, licząc od rozładunku wagonów, poprzez sortowanie, pakowanie (workowanie 100 ton/dobę),  aż do wydania węgla naszym odbiorcom.

Położenie Terminalu w Zduńskiej Woli zapewnia nie tylko dogodną komunikację kolejową (skrzyżowanie głównych linii północ- południe i wschód-zachód) ale i samochodową (droga 12/14 i trasa S8).